REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  DRUKUJTO.PL

 

                                                                                                                             §1


                                                                                                          Postanowienia ogólne

1.1
Administrator: Mellow Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-390) ul. Zawiła 61


- Dane osobowe szystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź  
kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość  osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
- RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
- Serwis: serwis dostępny pod adresem drukujto.pl

 Definicja
- Administrator - świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika,
a oznacza Mellow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000069752, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla
Krakowa – Śródmieścia; kapitał zakładowy w wysokości: 650 000,00 zł
- Cookies - niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze
stron Serwisu internetowego.
- Cookies Administratora - dane informatyczne (Cookies), które są zamieszczane przez Administratora, a związane są ze świadczeniem
usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego.
- Cookies Zewnętrzne - dane informatyczne (Cookies) zamieszczane przez zaufane podmioty, działające na zlecenie Administratora,
za pośrednictwem strony Serwisu internetowego.
- Serwis internetowy - strona internetowa Administratora dostępna pod adresem drukujto.pl
- Urządzenie - urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu internetowego.
- Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
                                                                                                 
 Przetwarzanie danych osobowych
- Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu internetowego.
- Administrator może przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych, w tym do marketingu bezpośredniego, jeśli wyrazi na to odrębną zgodę.
- Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, przeniesienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.
- Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń
lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
- Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora.
 - Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Cookies
Rodzaje Cookies wykorzystywanych przez Administratora

 - Pliki te zawierają dane informatyczne (tekstowe) i są przechowywane na komputerze docelowym lub innym urządzeniu, na którym
przeglądana jest strona naszego serwisu. Poprzez cookies sesyjne nie są pobierane dane osobowe oraz informacje poufne z Urządzenia Użytkownika.
 - Cookies trwałe: dane informatyczne, które są przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików
Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Zakończenie sesji przeglądarki nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
 - Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, nie przedostają się tą drogą wirusy lub niechciane, złośliwe
oprogramowania. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis internetowy
indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich
na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 - Urządzenia domyślnie pozwalają na zapisywanie plików "cookie". Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w każdej chwili, po to, aby
blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Korzystanie z serwisu
będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies np. realizację zamówienia.

Cele, w jakich Administrator wykorzystuje Cookies
 - Dostosowanie zawartości stron Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron.
 - Rozpoznanie urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację  oraz odpowiednie wyświetlanie strony internetowej, dostosowanej do jego potrzeb.
 - Zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacja interfejsu Użytkownika.
 - Zapamiętanie historii odwiedzonych stron w celu rekomendacji ich treści.
 - Uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie internetowym  oraz zapewnienie i utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu internetowego po zalogowaniu, dzięki
której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
 - Poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu internetowego.
 - Optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 - Zapamiętanie lokalizacji Użytkownika, która służy poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu internetowego.
 - Analizy i badania, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie zawartości.

Cookies Zewnętrzne
 - Zbieranie ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics.
 - Prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi reklamy internetowej.
 - Wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook.com, instagram.com, pinterest.com

 Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
- Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i dostępu
przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
Ustawienia te mogą blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu
na urządzeniach Użytkownika. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 - Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta.
 - Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu internetowego.

Analiza internetowa
Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy tak zwane technologie trackingowe. Wykorzystujemy do tego celu usługi Google Analytics    
Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics
firmy Google Inc. (www.google.pl).
Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika,
na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje
dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwerafirmy Google w USA i tam zapisywane.
W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego
przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim
Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres
IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jes
t łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących
się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google,
pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl . 

Radix Software Services – dostawca oprogramowania
Amazon Web Services (AWS) -  dostawca rozwiązań hostingowych


Okres przetwarzania danych osobowych

-  Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady
dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub
zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych
w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
- Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 10 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie,
w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 Uprawnienia użytkownika 
- Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych  oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika
jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać  w dowolnym momencie.  Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Użytkownik może też wysłać maila lub list na adres bok@drukujto.pl.
Prawo do sprzeciwu
- Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego,
w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Użytkownik ma także prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą
prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

 Odbiorcy danych
-  Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora w związku z realizacją usług w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych będą ujawniane zewnętrznym
podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług w Serwisie,
agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
Spółki z grupy kapitałowej Administratora będą przetwarzały dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych, w tym w celu budowania profilów
Użytkowników, które wykorzystywane będą do poprawy jakości usług świadczonych przez podmioty z grupy Administratora oraz dopasowywania treści
oferowanych w ich Serwisach. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody (zgód) przez Użytkownika, profile mogą być również
wykorzystywane do prezentowania Użytkownikowi reklam dostosowanych do jego zainteresowań i preferencji (np. jeśli Użytkownik
zgodził się na świadczenie usługi Newsletter).

Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy
-  Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie.
Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
• współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
• stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
• w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield),
zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

 Bezpieczeństwo danych osobowych
- Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny,
zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu
na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to,by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie
przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane
osobowe na zlecenie Administratora.

 

Dane kontaktowe

- Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail bok@drukujto.pl

Zmiana polityki prywatności

- Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.

1.3
1. Niniejszy regulamin reguluje współpracę Zleceniobiorcy z Użytkownikiem w zakresie:
- warunków korzystania z serwisu,
- zasad przyjmowania i realizacji zamówień,
- zasady zawierania umów
- zasad dotyczących przetwarzania i przechowywania danych Użytkowników,
- warunków reklamacji,
- warunków przyjmowania plików do druku,
- odpowiedzialności Mellow Sp. z o.o. jako Zleceniobiorcy i wykonawcy zamówienia.
2. Warunkiem korzystania z serwisu drukujto.pl jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
    Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Właściciel serwisu drukujto.pl  nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania   
    z serwisu drukujto.pl


1.4
Na potrzeby niniejszego regulaminu definiuje się poniższe pojęcia w następujący sposób:
serwis drukujto.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem drukujto.pl
Zleceniobiorca – MELLOW SP.Z O.O.
Użytkownik – podmiot, który za pomocą serwisu drukujto.pl zleca Zleceniobiorcy wykonanie usługi drukowania, które Użytkownik
może zamówić za pomocą serwisu drukujto.pl,
usługi standardowe – usługi , których warunki realizacji zostały opisane na stronach serwisu drukujto.pl,
usługi niestandardowe – usługi, których warunki realizacji podlegają indywidualnym ustaleniom pomiędzy Zleceniobiorcą,
a Użytkownikiem,
konto – panel internetowy dostępny dla danego Użytkownika w serwisie drukujto.pl, po przeprowadzeniu procedury rejestracji,
zgodnie z niniejszym regulaminem
korzystanie z serwisu drukujto.pl – składanie zamówień na usługi oferowane w serwisie drukujto.pl
dni robocze – za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
 
                                                                                                                             §2


                                                                                                     Warunki korzystania z serwisu

 

2.1
Z serwisu drukujto.pl mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, a także osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa
i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.


2.2
1. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto.
2. Użytkownik, który założył konto w serwisie drukujto.pl w sposób opisany w pkt 2.3 Regulaminu zawiera z
    Właścicielem serwisu drukujto.pl umowę o korzystanie z konta. Umowa o korzystanie z konta zostaje     zawarta na
    czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyn. Powyższe uprawnienie do
    rozwiązania umowy o korzystanie z konta nie narusza praw i obowiązków       nabytych przez każdą ze stron przed
    jej rozwiązaniem.
3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Właściciel Serwisu drukujto.pl może pozbawić
    Użytkownika prawa do korzystania ze Serwisu drukujto.pl lub ograniczyć dostęp      
    Użytkownika do całości lub części jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym, a w szczególności gdy Użytkownik:
a) podał dane osobowe nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu drukujto.pl naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym innych
     Użytkowników Serwisu drukujto.pl
c) dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami
     korzystania z Internetu (netykietą).
d) pozbawienie Użytkownika dostępu do Serwisu drukujto.pl zgodnie z ust. 3 powyżej nie ma wpływu na Zamówienia
     przez niego już złożone.
4. Użytkownik, korzystając z serwisu drukujto.pl zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści
     obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi
     obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,
b) podania przy rejestracji prawdziwych danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Zleceniobiorcę oraz do
     ich aktualizowania w miarę potrzeby przed dokonaniem każdego zamówienia
c) do zachowania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do konta oraz jest zobowiązany nie udostępniać konta
     innym podmiotom.
d) korzystania z Serwisu drukujto.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a  
     także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników Serwisu drukujto.pl,
e) niewykorzystywania Serwisu drukujto.pl do przesyłania lub zamieszczania w ramach Serwisu drukujto.pl niezamówionej
     Informacji Handlowej (spamu),
f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu drukujto.pl wyłącznie dla swojego
    osobistego użytku,
g) korzystania ze Serwisu drukujto.pl w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi
     zasadami korzystania z Internetu (netykietą).


2.3
Aby założyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie serwisu drukujto.pl.


2.4
Założenie konta oznacza akceptację niniejszego regulaminu wraz z zasadami w nim zawartymi oraz zgodę na przetwarzanie
przez Zleceniobiorcę swoich danych osobowych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,
z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.


2.5
Utrwalanie i zabezpieczanie Użytkownikowi treści zawartej umowy oraz udostępnienie Użytkownikowi jej treści
odbywa się poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej treści dokumentu
zamówienia oraz niniejszego regulaminu. Treść umów zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu będzie
dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu się na konto.


2.6
Umowy z Użytkownikiem w ramach serwisu drukujto.pl mogą być zawarte wyłącznie w języku polskim.

 

                                                                                                                              §3


                                                                                        Techniczne warunki korzystania z serwisu

 

3.1
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
a. połączenie z siecią Internet,
b. instalacja jednej z następujących przeglądarek internetowych: Ms Internet Explorer, Edge, Safari, Firefox lub Chrome
c. przeglądarka internetowa powinna akceptować "cookies".
 
                                                                                                                                §4


                                                                                          Zasady przetwarzania danych osobowych

 
4.1
Zleceniobiorca jest Administratorem Danych osobowych Użytkowników i zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych
przekazywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z serwisu drukujto.pl


4.2
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika udzielona przy rejestracji konta, lub przy składaniu zamówienia,
oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych przy wykonaniu umów pomiędzy Zleceniobiorcą a Użytkownikiem.
Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Serwisu drukujto.pl i składanie w jego ramach zamówień.


4.3
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych. Użytkownik, który dokonał rejestracji konta ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania
zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do indywidualnego konta danego Użytkownika.


4.4
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Użytkownika (dane wprowadzone przy tworzeniu konta)
oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Użytkownika, którego konto zostało usunięte w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z umów zawartych z Użytkownikiem lub z przepisu prawa.


4.5
Dane wprowadzone przez Użytkownika przy tworzeniu konta w systemie drukujto.pl Użytkownik może zmienić lub aktualizować
po zalogowaniu do utworzonego przez siebie konta na drukujto.pl, a po usunięciu konta poprzez przesłanie informacji o zmienionych
lub zaktualizowanych danych na adres Zleceniobiorcy.

 
                                                                                                                               §5


                                                                                                                      Zamówienia

 

5.1
Zamówień mogą dokonywać jedynie Użytkownicy posiadający konto.


5.2
Zamówienia w serwisie drukujto.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.


5.3
1. Przedmiotem zawarcia umowy o świadczenie usług są produkty w postaci materiałów i usług poligraficznych, których właściwości
   zostały określone przez Użytkownika podczas składania zamówienia  
2. Zamówienie danej usługi złożone przez Użytkownika za pomocą serwisu drukujto.pl stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług
    w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Umowa o świadczenie usługi standardowej zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika informacji o akceptacji zamówienia
    wysłanej przez Zleceniobiorcę za pomocą poczty elektronicznej.
4. Informacja o akceptacji zamówienie zawiera informację o cenie za świadczenie usługi, sposobie i terminie zapłaty przez Użytkownika,
    oraz sposobie i terminie wykonania usługi przez Serwis drukujto.pl
5. Użytkownik ma możliwość dokonania zmian we wprowadzonych przez siebie danych składających się na treść zamówienia do chwili
   wysłania zamówienia.
 

5.4
W celu złożenia zamówienia usługi standardowej, Użytkownik powinien wykonać kolejno następujące czynności:
- wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie drukujto.pl,
- podać dane do faktury i przesyłki,
- potwierdzić prawidłowość danych podanych do oferty,
- potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
- wgrać do odpowiedniego zlecenia plik, zgodny ze specyfikacją przygotowania plików do druku obowiązującą w drukujto.pl,
- wybrać sposób dokonania opłaty za wybraną usługę
- kliknąć przycisk „ZAMAWIAM”.


5.5
1. W przypadku usług niestandardowych, warunki realizacji usługi ustalane są indywidualnie pomiędzy Użytkownikiem,
   a Zleceniobiorcą, w szczególności za pomocą dostępnego w serwisie formularza wyceny zleceń niestandardowych oraz za pomocą
   poczty elektronicznej.
2. Użytkownik składa zamówienie na usługi niestandardowe drogą mailową na adres Zleceniobiorcy, w oparciu o warunki uzgodnione
   pomiędzy stronami, dostarczając jednocześnie Zleceniobiorcy plik zgodny ze specyfikacją przygotowania do druku obowiązującą w drukujto.pl.
3. Umowa o świadczenie usług niestandardowych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika informacji o akceptacji
   zamówienia wysłanej przez Zleceniobiorcę za pomocą poczty elektronicznej.


5.6
Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się każdorazowo przed złożeniem zamówienia ze specyfikacją przygotowania pliku do druku
opisaną na stronach serwisudrukujto.pl, przypisanych do poszczególnych produktów
   Zleceniobiorcy, zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez Użytkownika. Terminy realizacji usług niestandardowych,
   będą ustalane indywidualnie z Użytkownikiem.
2. Termin realizacji usług liczony jest w dniach roboczych, od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia otrzymania przez Użytkownika informacji
   o akceptacji przez Zleceniobiorcę złożonej oferty, a w przypadku, gdy Użytkownik wybrał zapłatę w trybie przedpłaty, od dnia zapłaty
   przez Użytkownika całości wynagrodzenia za daną usługę.


5.12
1. Materiały wydrukowane na zamówienie Użytkownika, będą dostarczane, na adres Użytkownika wskazany w formularzu zamówienia.
2. W przypadku, gdy przed wysłaniem materiałów okaże się, że adres został wskazany błędnie, Zleceniobiorca ma prawo wstrzymać się
   z dokonaniem wysyłki i wezwać Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, do podania prawidłowego adresu.
3. W przypadku, gdy Użytkownik nie poinformuje Zleceniobiorcy o prawidłowym adresie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
   Zleceniobiorca może zastosować procedurę opisaną w art. 5.13.


5.13
Materiały wydrukowane na zamówienie Użytkownika, dostarczony do Użytkownika na warunkach płatności "za pobraniem",
a nie podjęty w terminie, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy" zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na
„płatność przelewem" ( o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.


5.14
Przy odbiorze zamówionych materiałów, Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonych materiałów pod względem ilości.


5.15
Zleceniobiorca informuje, iż z uwagi na fakt, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, niemożliwe zgodnie z art. 38 ustawy
z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ) jest odstąpienie Użytkownika od Umowy.
( art. 38 ustawy : . Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany
   przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli,
   i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
   lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
   nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży,
   a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
   jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne
   niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
   w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
   opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
   gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie
   oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
   wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
   prawa odstąpienia od umowy).


5.16
Ceny widoczne w portalu drukujto.pl są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, chyba że opis wyraźnie definiuje cenę jako cenę Brutto.

                                                                                                                              §6


                                                                                                                       Reklamacje

 

6.1
W przypadku gdy produkty mają wadę fizyczną lub prawną Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.


6.2
Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści za pośrednictwem systemu
drukujto.pl logując się na konto, a w przypadku zablokowania lub usunięcia konta - na adres reklamacje@drukujto.pl, podając
numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja


6.3
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis wady produktu, datę nabycia produktu, datę wykrycia wady oraz określenie
żądania co do sposobu usunięcia wady.


6.4
Użytkownik powinien - o ile nie uchybia to uprawnieniom Użytkownika wynikającym z Umowy Sprzedaży lub z przepisów prawa -
- dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Serwisu drukujto.pl bez zbędnej zwłoki w celu umożliwienia Właścicielowi Serwisu drukujto.pl
dokonania oględzin produktu oraz podjęcia innych wskazanych czynności mających na celu rozpatrzenia reklamacji.


6.5
Jeżeli produkt ma wadę Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, oświadczenie o odstąpieniu od umowy
(żądać zwrotu pieniędzy), żądać wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad albo żądać usunięcia wady produktu.


6.6
Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Właściciel Serwisu drukujto.pl
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni produkt wadliwy na produkt wolny od wad albo wadę produktu usunie.
Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeśli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Właściciela Serwisu drukujto.pl,
albo Właściciel Serwisu drukujto.pl nie wykonał obowiązku wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad albo nie usunął wady produktu.
Jeżeli Użytkujący jest Konsument może on zamiast zaproponowanego przez Właściciela Serwisu drukujto.pl usunięcia wady produktu żądać
wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad albo zamiast wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad żądać
usunięcia wady produktu, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika będącego
Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez
Właściciela Serwisu drukujto.pl. Uprawnienie Użytkownika do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli wada jest nieistotna.


6.7
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę Użytkownik może żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo usunięcia wady produktu.
Właściciel Serwisu drukujto.pl zobowiązany jest wymienić wadliwy produkt na produkt wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie
bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Właściciel Serwis drukujto.plmoże odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika,
jeżeli doprowadzenie wadliwego produkt do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo w porównaniu
z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


6.8
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub naruszenia interesów Użytkownika, Użytkownika może skorzystać z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak mediacja. Niezależnie od powyższego Użytkownik będący
Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Informacje w tym zakresie można
uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.


6.9
1. Reklamacje, bez względu na rodzaj zgłoszenia, będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia,
   a w przypadku reklamacji jakościowych, lub reklamacji dotyczących uszkodzenia przesyłki, od momentu dostarczenia do siedziby
   Zleceniobiorcy odpowiednio materiałów podlegających reklamacji, lub uszkodzonej przesyłki.
2. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16:00 w dniach roboczych, będą, z zastrzeżeniem ust. 1, rozpatrywane w czasie
   nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.


6.10
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub wymagają uzupełnienia dla potrzeby pełnego wyjaśnienia okoliczności
podnoszonych w reklamacji, Zleceniobiorca wystąpi do Użytkownika o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji.
Czas rozpatrzenia reklamacji liczony jest od momentu uzupełnienia danych przez Użytkownika.
 

                                                                                                                             §7


                                                                                                              Materiały do druku

 

7.1
Zleceniobiorca nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Użytkownika. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne
z prawem, bądź też korzystanie z nich stanowi naruszenie prawa autorskiego lub innych praw związanych z ochroną własności intelektualnych,
Zleceniobiorca może, powziąwszy uzasadnione podejrzenie, co do zaistniałego naruszenia, odmówić drukowania takich materiałów,
na dowolnym etapie realizacji i odstąpić od umowy zawartej z Użytkownikiem obciążając Użytkownika kosztami poniesionymi
przy realizacji zamówienia.


7.2
Zleceniobiorca nie dokonuje poprawy treści w materiałach przesłanych przez Użytkownika.


7.3
Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Zleceniobiorca NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane
lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.


7.4
Zleceniobiorca nie ma obowiązku dokonywać weryfikacji plików otrzymanych od Użytkownika pod względem ich zgodności ze specyfikacją, ani dokonywać korekty.